ROK ŚW. JÓZEFA

Napisz list do św. Józefa

Wiele jest świadectw skuteczności orędownictwa św. Józefa. Istnieje tradycja pisania do tego Świętego listów, w których przedstawiane są prośby, a także składane dziękczynienia za już otrzymane Boże Łaski. Do św. Józefa pisać można w każdej sytuacji i w każdej sprawie. W Roku św. Józefa szczególnie zachęcamy do skorzystania z tej formy modlitwy. List można złożyć  za pośrednictwem poniższego formularza. Przesłane listy zostaną opublikowane w „skrzynce św. Józefa”.

Święty Józefie cieszę się, że zagościłeś w naszej parafii. Miej w opiece dzieci przygotowujące się do I komunii Świętej i ich całe rodziny. Opiekuj się nami i całym Kościołem.

X.DM