Wyjazd z ministrantami do parku trampolin 2022

fot. Anna Wojenka