Wizytacja kanoniczna bpa Jacka Grzybowskiego, niedziela – 8:00, 2021

fot. Karolina Błażejczyk