Święcenia Prezbiteratu dk. Adriana Sabały 2020

zdjęcia Seminarium Duchowne Diecezji Warszawsko-Praskiej, A. Wojenka

Facebook
YouTube