Dziękczynienie ruchów katolickich za beatyfikację bł. S. Wyszyńskiego w archikatedrze warszawskiej 2022

fot. ZB Bartłomiej Niemirski