Asysta liturgiczna podczas Odprawy Katechetycznej w katedrze A.D. 2021

fot. Anna Wojenka