Podziękowanie pp. Czesławowi i Barbarze za wieloletnią pracę na rzecz parafii 2020

fot. ks. Mariusz Wedziuk