MŁODZIEŻOWY ZESPÓŁ MuzykaWOKALNOINSTRUMENTALNY

Młodzieżowy Zespół Wokalnoistrumentalny istnieje od 2003 roku i jest kolejną wspólnotą, która chce służyć Bogu i ludziom poprzez muzykę. Jest to wspólnota młodych ludzi, którzy obok chórku dziecięcego „Iskierki”, chóru parafialnego chcą swoim śpiewem i graniem wychwalać Pana Boga, pomagać nam w modlitwie i czynić bardziej uroczystą liturgię. Dyrygentką zespołu jest pani Mariola Spionek.

„Śpiewajcie Panu, grajcie Mu psalmy, rozpowiadajcie wszystkie Jego cuda.” 1 Krn 16,9