Młodzieżowy zespół wokalno-instrumentalny

Uroczystości w Katedrze Warszawsko-Praskiej

Młodzieżowy Zespół Wokalno-Instrumentalny to wspólnota, która istnieje w parafii od 2003 roku. Od tego czasu skupia głównie młodzież, która jest chętna swoimi umiejętnościami gry na instrumentach oraz śpiewu ubogacać liturgię Mszy Świętej. Od początku powstania zespołu rolę dyrygenta pełniła Mariola Rowicka. Następnie przekazała funkcję Agacie Ogórek – absolwentce Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Józefa Elsnera w Warszawie. Obecnie dyrygentem jest Marek Grajewski.

Zespół stawia sobie za cel umożliwienie wiernym głębszej modlitwy dzięki wyjątkowym oprawom Mszy Świętych. Ma za zadanie trafiać szczególnie do serc ludzi młodych. Członkom wspólnoty umożliwia wykorzystywanie swoich talentów w służbie Kościołowi, rozwijanie umiejętności muzycznych w przyjaznym, nieoceniającym gronie. Może być ważnym miejscem wzrostu w wierze w pełnym wyzwań wieku dorastania.

Kolędowanie wspólnot

Zespół ubogaca liturgie Mszy Świętych o godzinie 18.00 jeden raz w miesiącu oraz w wybrane Uroczystości lub Święta, w okresie od października do czerwca. Wykonuje między innymi pieśni dominikańskie oraz komponowane przez Piotra Pałkę czy Pawła Bębenka, a także mniej znane pieśni od dawna śpiewane w Zespole. Próby 1 lub więcej razy w miesiącu, zależnie od potrzeb (w środę o 20:00 dla instrumentalistów i piątek o 19:00 dla śpiewających) – dokładne terminy dostępne u prowadzącej – agataogorek@outlook.com).

Do Zespołu zapraszamy wszystkie osoby powyżej 13 roku życia: młodzież oraz dorosłych, którzy czują się młodo Zachęcamy do dołączenia osoby grające na instrumentach smyczkowych i dętych oraz chętnych do śpiewu (znajomość nut nie jest wymagana).

„Śpiewajcie Panu, grajcie Mu psalmy, rozpowiadajcie wszystkie Jego cuda.” 1 Krn 16,9