Koło różańcowe żon modlących się za mężów

Każdego dnia 80 żon modli się za swoich mężów. Odmawiają one 1 dziesiątkę różańca, czyli każdego dnia w intencji męża odmawiany jest cały różaniec, czyli wszystkie cześci. Wymiana tajemnic różańcowych jest raz na miesiąc wg ustalonego porządku. Osoba podejmująca taką modlitwę może modlić w dowolnym dla siebie miejscu i o dowolnej porze dnia. Opiekę duchową sprawuje ks. Paweł.

Lista róż różańcowych:

1. Dwie róże różańcowe żon modlących się za mężów p.w. św. Józefa

2. Róża różańcowa żon modlących za mężów p.w. św. Rity

3. Róża różańcowa żon modlących się za mężów p.w św. Jan Marii Vianeya