Klub Ojców Tato.Net

Klub Ojców Tato.net powstał w naszej parafii z inicjatywy ojców. Celem spotkań: spotkania są dla mężczyzn, którzy chcą wzmocnić swoje ojcowskie kompetencje i pogłębić więź z dziećmi. Poprzez kontakt z innymi ojcami można też podzielić się doświadczeniem ojcostwa.

Wierzymy, że ojcostwa można i trzeba się uczyć, dlatego:

  • organizujemy unikalne WarszTaty o ojcostwie
  • inspirujemy działalność ojcowskich klubów
  • budzimy świadomość i dostarczamy wiedzę
Więcej informacji na temat konferencji, warsztatów i narzędzi, aby być najlepszym tatą można znaleźć na ogólnopolskiej stronie poświęconej ojcostwu TATO.NET.

 

 

Razem odkrywajmy ojcostwo!

MISJA TATA!

Spotkania naszego klubu są otwarte i odbywają się w  IV środy miesiąca w godz. 19.00-21.00 w sali domu parafialnego.

Odpowiedzialny za wspólnotę jest p. Michał Gmitruk, kontakt tel. 501 807 605 .