Pamiąka odnowienia przyżeczeń małżeńskich

Pamiątka odnowienia przyrzeczeń małżeńskich

 

Kawiarenka Dialogowa Małżonków

„TY  i JA JEDNOŚĆ TWA”

 

Kawiarenki to cykl spotkań zaplanowany dla tych, którzy chcą budować, odnowić, pogłębić więź małżeńską opartą na dialogu. Pan Bóg w sakramencie małżeństwa daje nam cudowne narzędzie do budowania i naprawiania relacji między dwojgiem drogich Mu osób. Warto z tego daru skorzystać, mając na uwadze fakt, iż obecnie tak wiele małżeństw w Polsce przeżywa kryzys, który często kończy się rozpadem więzi małżeńskiej i rodzinnej. Cierpią na tym całe rodziny. Dialog, to diament JEDNOŚCI, którą Bóg nam daje od pierwszych naszych wspólnot małżeńskich dni. Poszukajmy tej JEDNOŚCI w naszych małżeństwach. Spotkajmy się w naszych kawiarenkach Małżeńskich.

Zapraszamy małżeństwa w każdym wieku, na wartościowe wykłady i czas na małżeńskie rozmowy w dialogu przy kawie i ciastku.

Tematy spotkań

  1. „Samowychowanie i temperamenty”, Agnieszka Rogalska, Fundacja „Pomoc Rodzinie”, 18.10,2020 godz. 15:15
  2. „Obudzić małżeństwo”, ks. Ksawery Knotz OFM Cap, 22.11.2020 godz. 15:15
  3. „Miłość intymna jako wyjątkowy sposób budowania małżeńskiej więzi”, Magdalena Kleczyńska, Wspólnota „Obdarowana”, 12.12.2020 godz. 15:15
  4. „Trzymamy się razem, kiedy nasze dzieci stają się nastolatkami”, Beata i Marcin Mądrzy, „Warsztaty u Taty”, 10.01.2021 godz 15:15
  5. „5 języków Miłości”, Paweł Sobiech, Fundacja Vocati”, 14.02.2021 godz. 15:15
  6. „Sztuka słuchania”, Ewa Stradomska, blog „Słucham sercem”, 14.03.2021 godz. 15:15
  7. „Święci na ratunek małżeństwu”, Małgorzata i Tomasz Terlikowscy, 11.04.2020 godz. 15:15
  8. „Jak budować prawidłowe relacje w rodzinie”, dr hab. Maria Ryś prof. UKSW, 09.05.2021 godz. 15:15
  9. „Siła przebaczania jako moc uzdrowienia”, Barbara i Wojciech Gałązka, 13.06.2021 godz. 15:15

Odnowienie przyrzeczeń małżeńskich

Zainwestuj w swoje małżeństwo, przyjdź i poznaj wartość dialogu w budowaniu jedności zapraszamy narzeczonych i małżonków w każdym wieku.

Rezerwacja stolików: p. K. Gołoś-Gnilka tel. 510-303-196, kawiarenkatyijajendosctwa@gmail.com

Fb: https://www.facebook.com/KawiarenkaTyiJaJednoscTWA/

You Tube: Kawiarenka dialogowa Ty i Ja jedność Twa