Nabożeństwa majowe przy kapliczkach 2023

fot. Anna Wojenka