Wspólnota Dorosłych Ruchu Światło-Życie 
i I Krąg Małżeństw Domowego Kościoła

Domowy Kościół – gałąź rodzinna Ruchu Światło-Życie. Przy naszej parafii działa krąg Domowego Kościoła skupiający obecnie pięć małżeństw. Domowy Kościół (DK) to ruch świeckich dla małżeństw, inspirowany duchowością ks. Franciszka Blachnickiego. Stanowi gałąź rodzinną Ruchu Światło-Życie, znanego też pod nazwą Ruch Oazowy. Gromadzi on małżeństwa sakramentalne i rodziny, które wspólnie (mąż i żona) angażując się w proponowaną im formację, chcą się rozwijać we wzajemnej miłości i dążyć razem do świętości. Ruch pomaga im w budowaniu prawdziwej jedności i stworzenia prawdziwie chrześcijańskiego środowiska dla wychowania dzieci. Małżeństwa włączają się do kręgów DK, aby sobie wzajemnie pomagać. „Równi usługują równym” (Humane Vitae). W ten sposób rodzina może naprawdę stać się wspólnotą, „Kościołem domowym”.

KRĄG

Domowy Kościół działa przy parafiach. Rodziny Domowego Kościoła spotykają się raz w miesiącu w tzw. kręgach (liczących od 4 do 7 małżeństw) w jednym z ich domów. Jedno z małżeństw jest parą animatorską. Nad spotkaniami czuwa ksiądz moderator – doradca i opiekun duchowy. W kręgu pragniemy wspomagać się wzajemnie w dążeniu do budowania w swoich rodzinach domowego Kościoła. Gromadzimy się w imię Chrystusa – dla Niego i z miłości do Niego, aby Go wspólnie odnajdywać w trwać przy Nim w swoim życiu codziennym. Wspólnie czytamy Słowo Boże, modlimy się, dzielimy się naszym życiem, zarówno codziennym, jak duchowym.

Logo Domowy Kościół

Logo Domowy Kościół

Spotkania kręgu odbywają się w mieszkaniach poszczególnych małżeństw i składają się z następujących części:

 • dzielenie się życiem (wydarzeniami, radościami, troskami) podczas symbolicznego posiłku,
 • modlitwa (dzielenie się Ewangelią lub inne formy spotkania ze Słowem Bożym; tajemnica różańca),
 • formacja (dzielenie się w atmosferze modlitwy realizacją zobowiązań, tzn. osiągnięciami i trudnościami w rozwoju życia duchowego; omówienie nowego tematu).

DUCHOWOŚĆ

Pomiędzy comiesięcznymi spotkaniami kręgu podejmujemy trud formacji, służący budowaniu jedności w naszych małżeństwach i rodzinach. Nasza formacja w Domowym Kościele polega na wprowadzaniu w życie elementów (zobowiązań), dzięki którym następuje indywidualne zbliżenie się małżonków do Boga i wzrastanie na drodze duchowości małżeńskiej.

Zobowiązania te są następujące:

 • codzienna modlitwa osobista (Namiot Spotkania)
 • regularne spotkanie ze Słowem Bożym
 • codzienna Modlitwa Małżeńska
 • codzienna Modlitwa Rodzinna
 • comiesięczny Dialog Małżeński
 • systematyczna praca nad sobą, swoim małżeństwem i rodziną (Reguła Życia)
 • comiesięczne spotkania formacyjne kręgu,
 • uczestnictwo w rekolekcjach formacyjnych (przynajmniej raz w roku)

DK dąży do odnowy małżeństwa i rodziny poprzez wdrażanie do: życia słowem Bożym (aby stawało się ono słowem życia), życia modlitwą (jako osobistego spotkania z Chrystusem-swoim Zbawicielem), życia sakramentalnego (zwłaszcza eucharystycznego), dawania świadectwa o swoim spotkaniu z Chrystusem (w małżeństwie, rodzinie i wobec innych ludzi) oraz postawy służby we wspólnocie Kościoła (według otrzymanych darów).

REKOLEKCJE

Do istoty pracy formacyjnej w kręgach należy również uczestnictwo w różnego rodzaju rekolekcjach organizowanych przez DK: rekolekcjach 15-dniowych I, II, III stopnia (oazach rodzin), kilkudniowych Oazach Rekolekcyjnych Animatorów Rodzin(ORAR I i II stopnia), rekolekcjach ewangelizacyjnych i tematycznych. Rekolekcje te przeznaczone są dla małżonków wraz z dziećmi, jeśli nie ma przeszkód organizacyjnych.

Więcej informacji o Domowym Kościele można znaleźć na stronie http://www.dk.oaza.pl/krotko-o-dk

Małżeństwa pragnące wejść na drogę Domowego Kościoła zapraszamy do kontaktu z ks. Pawłem Bąkiem lub animatorami kręgu przy parafii, Elżbietą i Rafałem Kruschewskimi (tel. 693-741-667, ekruschewska@gmail.com).