Wspólnota Dorosłych Ruchu Światło-Życie
i I Krąg Małżeństw Domowego Kościoła

Domowy Kościół – gałąź rodzinna Ruchu Światło-Życie. Przy naszej parafii działa krąg Domowego Kościoła skupiający obecnie pięć małżeństw. Domowy Kościół (DK) to ruch świeckich dla małżeństw, inspirowany duchowością ks. Franciszka Blachnickiego (zobacz wkładkę do wiadomości parafialnych „PROROK ŻYWEGO KOŚCIOŁA” o słudze Bożym ks. Franciszku Blachnickim przygotowaną na setną rocznicę jego urodzin). Stanowi gałąź rodzinną Ruchu Światło-Życie, znanego też pod nazwą Ruch Oazowy. Gromadzi on małżeństwa sakramentalne i rodziny, które wspólnie (mąż i żona) angażując się w proponowaną im formację, chcą się rozwijać we wzajemnej miłości i dążyć razem do świętości. Ruch pomaga im w budowaniu prawdziwej jedności i stworzenia prawdziwie chrześcijańskiego środowiska dla wychowania dzieci. Małżeństwa włączają się do kręgów DK, aby sobie wzajemnie pomagać. „Równi usługują równym” (Humane Vitae). W ten sposób rodzina może naprawdę stać się wspólnotą, „Kościołem domowym”.

KRĄG

Domowy Kościół działa przy parafiach. Rodziny Domowego Kościoła spotykają się raz w miesiącu w tzw. kręgach (liczących od 4 do 7 małżeństw) w jednym z ich domów. Jedno z małżeństw jest parą animatorską. Nad spotkaniami czuwa ksiądz moderator – doradca i opiekun duchowy. W kręgu pragniemy wspomagać się wzajemnie w dążeniu do budowania w swoich rodzinach domowego Kościoła. Gromadzimy się w imię Chrystusa – dla Niego i z miłości do Niego, aby Go wspólnie odnajdywać w trwać przy Nim w swoim życiu codziennym. Wspólnie czytamy Słowo Boże, modlimy się, dzielimy się naszym życiem, zarówno codziennym, jak duchowym.

Spotkania kręgu odbywają się w mieszkaniach poszczególnych małżeństw i składają się z następujących części:

 • dzielenie się życiem (wydarzeniami, radościami, troskami) podczas symbolicznego posiłku,
 • modlitwa (dzielenie się Ewangelią lub inne formy spotkania ze Słowem Bożym; tajemnica różańca),
 • formacja (dzielenie się w atmosferze modlitwy realizacją zobowiązań, tzn. osiągnięciami i trudnościami w rozwoju życia duchowego; omówienie nowego tematu).

DUCHOWOŚĆ

Pomiędzy comiesięcznymi spotkaniami kręgu podejmujemy trud formacji, służący budowaniu jedności w naszych małżeństwach i rodzinach. Nasza formacja w Domowym Kościele polega na wprowadzaniu w życie elementów (zobowiązań), dzięki którym następuje indywidualne zbliżenie się małżonków do Boga i wzrastanie na drodze duchowości małżeńskiej.

Zobowiązania te są następujące:

 • codzienna modlitwa osobista (Namiot Spotkania)
 • regularne spotkanie ze Słowem Bożym
 • codzienna Modlitwa Małżeńska
 • codzienna Modlitwa Rodzinna
 • comiesięczny Dialog Małżeński
 • systematyczna praca nad sobą, swoim małżeństwem i rodziną (Reguła Życia)
 • comiesięczne spotkania formacyjne kręgu,
 • uczestnictwo w rekolekcjach formacyjnych (przynajmniej raz w roku).

DK dąży do odnowy małżeństwa i rodziny poprzez wdrażanie do: życia słowem Bożym (aby stawało się ono słowem życia), życia modlitwą (jako osobistego spotkania z Chrystusem-swoim Zbawicielem), życia sakramentalnego (zwłaszcza eucharystycznego), dawania świadectwa o swoim spotkaniu z Chrystusem (w małżeństwie, rodzinie i wobec innych ludzi) oraz postawy służby we wspólnocie Kościoła (według otrzymanych darów).

Krąg I

Krąg II

REKOLEKCJE

Do istoty pracy formacyjnej w kręgach należy również uczestnictwo w różnego rodzaju rekolekcjach organizowanych przez DK: rekolekcjach 15-dniowych I, II, III stopnia (oazach rodzin), kilkudniowych Oazach Rekolekcyjnych Animatorów Rodzin(ORAR I i II stopnia), rekolekcjach ewangelizacyjnych i tematycznych. Rekolekcje te przeznaczone są dla małżonków wraz z dziećmi, jeśli nie ma przeszkód organizacyjnych.

Więcej informacji o Domowym Kościele można znaleźć na stronie http://www.dk.oaza.pl/krotko-o-dk

Małżeństwa pragnące wejść na drogę Domowego Kościoła zapraszamy do kontaktu z ks. Marcinem Jaromij lub animatorami kręgu przy parafii, Elżbietą i Rafałem Kruschewskimi (tel. 693-741-667, ekruschewska@gmail.com).