Archiwum najważniejszych wydarzeń parafialnych

1.Peregrynacja figury Matki Bożej Loretańskiej, 30-31 maja 2013 roku

2. Nawiedzenie Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, 3-4 maja 2018 roku

3. Uroczystość Konsekracji Kościoła, 17 czerwca 2018 roku

4. Wprowadzenie relikwii błogosławionych Karoliny Kózkówny i Carlo Acutisa, 21 lutego 2021 roku

5. Poświęcenie figury św. Józefa, 1 maja 2021 roku

6. Peregrynacja figury Matki Bożej Łaskawej, 25 września – 1 października 2021 roku

Orędzia i listy pasterskie

Papieża

1.Encyklika „Lumen fidei” Ojca świętego Franciszka o wierze, 29 czerwca 2013 roku

2. Encyklika „Laudato SI” Ojca świętego Franciszka poświęcona trosce o wspólny dom, 18 czerwca 2015 roku

3. Encyklika „Fratelli tutti” Ojca świętego Franciszka o braterstwie i przyjaźni społecznej, 3 października 2020 roku

 

1.Posynodalna adhortacja apostolska „Evangelii Gaudium” Ojca świętego Franciszka o głoszeniu Ewangelii we współczesnym świecie, 24 listopada 2013 roku

2. Posynodalna adhortacja apostolska „Amoris Laetitia” Ojca świętego Franciszka o miłości w rodzinie, 19 marca 2016 roku

3. Adhortacja apostolska „Gaudete et exsultate” Ojca świętego Franciszka o powołaniu do świętości w świecie współczesnym, 19 marca 2018 roku

4. Posynodalna adhortacja apostolska „Christus vivit” Ojca świętego Franciszka do młodych i całego ludu Bożego, 25 marca 2019 roku

5. Posynodalna adhortacja apostolska „Querida Amazonia” Ojca świętego Franciszka ludowi Bożemu i wszystkim ludziom dobrej woli, 2 lutego 2020 roku

 

1.Orędzie Ojca świętego Franciszka na 55. Światowy Dzień Pokoju pt. „Dialog międzypokoleniowy, edukacja, praca: narzędziami budowania trwałego pokoju, 1 stycznia 2022 roku

 

1.List Apostolski w formie motu proprio ojca św. Franciszka Aperuit Illis, w którym ustanawia Niedzielę Słowa Bożego, 30 września 2019 roku

2.List Papieża Benedykta na 100-lecie urodzin św. Jana Pawła II, 18 maja 2020 roku

 

Konferencja Episkopatu Polski

1.Wrażliwość i odpowiedzialność – słowo biskupów do wiernych, 22 maja 2019 roku

2. Przewodniczący Episkopatu o próbie zohydzenia chrześcijaństwa i Kościoła, 17 czerwca 2019 roku

3. Komunikat Rady Stałej KEP dotyczący wprowadzenia w kościołach środków ostrożności dot. koronawirusa, 12 marca 2020 roku

4. Nota Komisji Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski w związku z pandemią koronawirusa, 31 marca 2020 roku

5. Komisja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP: Brak możliwości przyjęcia Komunii Św. nie przerywa praktyki pierwszych piątków miesiąca, 2 kwietnia 2020 roku

6. Komisja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP: Ujednolicenie tekstu modlitw,  28 sierpnia 2020 roku

7. Biskupi świata Vademecum Synodu o synodalności „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo, i misja”, wrzesień 2021

 

Biskupa Ordynariusza

1. List bpa Romualda Kamińskiego o udziale dzieci i młodzieży w lekcjach religii, 22 sierpnia 2018 roku

2. List bpa Romualda Kamińskiego wzywający do modlitwy o powołania do kapłaństwa i życia zakonnego, 25 lipca 2019 roku

3. Słowo pasterskie bpa Romualda Kamińskiego zapowiadające Synod Młodych, 15 września 2019 roku

4. Apel bpa Romualda Kamińskiego o modlitwę w obliczu zagrożenia epidemią , 7 marca 2020 roku

5. Komunikat w sprawie profilaktyki zagrożeń związanych z ogłoszoną pandemią koronawirusa, 12 marca 2020 roku

6. Dyspozycje w związku z pandemią koronawirusa, 12 marca 2020 roku

7. Dyspensa od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej, 12 marca 2020 roku

8. Dekret Bpa Warszawsko-Praskiego po wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego, 13 marca 2020 roku

9. Apel bpa Romualda Kamińskiego, 20 marca 2020 roku

10. Komunikat Biskupa Warszawsko-Praskiego, 21 marca 2020 roku

11. Komunikat Biskupa Warszawsko-Praskiego Romualda Kamińskiego, 24 marca 2020 roku

12. Bp Romuald Kamiński: oddajmy się w opiekę Matki Bożej Łaskawej, 25 marca 2020 roku