Adoracja i modlitwa wstawiennicza

We czwartek, po Mszy wieczornej, do godz. 20:00 wspólnota „Woda Żywa” zaprasza, na adorację Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Po adoracji do godz. 20:30 będzie modlitwa wstawiennicza.