Adopcja Serca na odległość Parafii św. Hieronima w Starej Miłośnie

Parafia św. Hieronima w Starej Miłośnie podjęła od 22 lutego 2021 roku tzw. adopcję serca na odległość. Akcja polega na wsparciu duchowym (odmówieniu poniższej modlitwy za dziecko) i materialnym dzieci z krajów ubogich. Wsparcie materialne polega na wpłacie 60 zł miesięcznie (720 zł rocznie) na pokrycie kosztów utrzymania takiej adoptowanej osoby. Adopcję serca na odległość może podjąć każdy parafianin, bliższe informacje w zakrystii. Prosimy i zachęcamy do modlitwy za adoptowane przez naszą parafię dziecko.

 

2 6

Chłopiec nazywa się Hermany Antonio Santos Lopes

Urodził się 28 sierpnia 2007 roku. Pochodzi z Wysp Zielonego Przylądka  (Cabo Verde) i mieszka w miejscowości Ribeira das Pombas na wyspie Santo Antao. Jego rodzice to Maria de Ceu Monteiro Santos i Antonio Lopes. Ma jednego brata. Obecnie uczęszcza do 8 klasy szkoły podstawowej. Jest ochrzczony i chodzi na katechezę. Jego rodzina żyje w bardzo ubogich warunkach. Zielony Przylądek to kraj bardzo ubogi ze względu na surowe warunki klimatyczne.

Kraj i nazwa: Zielony Przylądek (w języku portugalskim Cabo Verde) to kraj wyspiarski, położony na Oceanie Atlantyckim w odległości 620 km od zachodniego wybrzeża Afryki. Nazwa kraju pochodzi od znajdującego się na wschód od wysp Przylądka Zielonego – najbardziej na zachód wysuniętego punktu kontynentalnej Afryki.

Ludność: Wyspy te były niezamieszkałe aż do ich odkrycia. Zostały zaludnione dopiero w XV wieku przez niewolników pochodzących z różnych części Afryki (głównie z Senegalu) zostawianych tu przez portugalskich handlarzy niewolnikami. Były to najczęściej niemowlęta urodzone na statku, ludzie umierający i osoby chore lub niedołężne, które nie miały szans dotrzeć żywe do Europy lub nie stanowiły żadnej wartości handlowej. Dzisiejsi mieszkańcy Cabo Verde to potomkowie tamtych ludzi oraz portugalskich kolonizatorów. Dzisiaj około 3/4 społeczeństwa to mulaci, reszta ludności jest pochodzenia afrykańskiego i europejskiego (zwłaszcza Portugalczycy).

5

Modlitwa za adoptowane dziecko

Polecam Ci, Panie, moje dziecko, które nazywa się Hermany Antonio Santos Lopes, które to swoim sercem adoptowałem.  Pragnę mu pomóc, aby mogło ukończyć szkołę i żyć w lepszych warunkach. Spraw Panie, aby mogło doświadczyć godności bycia Dzieckiem Bożym. Błogosław mu i obdarz go zdrowiem duszy i ciała. Niech w swoje życie niesie przesłanie,  że Bóg jest dobry, kochający i miłosierny. Maryjo Matko wszystkich dzieci, miej swojej w opiece moje adoptowane dziecko Herman`ego, strzeż je od złego i prowadź do Jezusa, Twojego Syna. Amen.

Facebook
YouTube