Niedziela – 5 marca 

8:00 – za Parafian;

8:00 – śp. ks. Eugeniusza Dziedzica (4 greg.);

10:00 – śp. Jana Romsickiego w 33 rocz. śm., Kazimierę Romsicką oraz Bronisławę i Stanisławę Kulik;

11:30 – śp. Mariana Wynimko (5 greg.);

13:00 – int. dziękcz. za darczyńców, którzy okazali wsparcie w zakupie wózka;

– int. dziękcz. w 55 rocz. urodzin Pawła Góreckiego, dziękując za otrzymane łaski z prośbą o dalsze prowadzenie Ducha Św. i opiekę Matki Bożej;

– w int. Parafialnego Zespołu Caritas i ich rodzin;

– śp. Tadeusza Sawczuka w 39 r. śm;

– śp. Janinę, Stanisława i Krzysztofa Niemyjskich;

– śp. Adolfa i Stanisławę Staros;

18:00 – o nawrócenie Polski, by była wierna Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, oraz wypełniła Jasnogórskie śluby Narodu;

 

Poniedziałek – 6 marca

7:00 – śp. Mariana Wynimko (6 greg.);

18:00 – śp. Marię Klamut w 2 rocz. śm.;

 

Wtorek –  7 marca

7:00 – o Boże błog dla Ryszarda w 80 urodz.;

18:00 – śp. Mariana Wynimko (7 greg.);

 

Środa – 8 marca

7:00 – śp. Mariana Wynimko (8 greg.);

18:00 Nowenna

– int. dziękcz. za otrzymane łaski z prośbą o Boże błog., zdrowie i wiarę w Opatrzność Bożą dla Małgorzaty;

– o opiekę Maryi dla wszystkich kobiet i dziewcząt;

– o uzdrowienie Janka z ciężkiej choroby;

– śp. Wiesława Krzyżanowskiego i Helenę Kacperską;

– śp. Ryszarda i Marię Ochocińskich;

 

Czwartek – 9 marca 

7:00 – śp. Romana Siwińskiego w 17 rocz. śm. i Krystynę oraz z m. z rodz. Siwińskich i Zalewskich;

18:00 – śp. Mariana Wynimko (9 greg.);

 

Piątek – 10 marca

7:00 – w int. Dusz Czyśćcowych;

18:00 – śp. Mariana Wynimko (10 greg.);

 

Sobota – 11 lutego

7:00 – śp. Stanisława i jego rodziców i siostrę, Andrzeja, Leonarda, Franciszkę;

18:00 – śp. Mariana Wynimko (11 greg.);