Bóg zapłać za ofiary składane na potrzeby parafii.

Dziękujemy za wszelką pomoc dla Ukrainy, za  podejmowane inicjatywy, za gościnność i przyjęcie uchodźców do swoich domów i wsparcie dla ofiar wojny.

Rozpoczęliśmy wielkopostne rekolekcje, przez cały dzień na Mszach Świętych słuchamy nauk rekolekcyjnych, które głosi Ksiądz Piotr Prusakiewicz ze Zgromadzenia Księży Michalitów.

Po Mszy Świętej o godz. 13:00 odbędzie się poświęcenie figury Michała Archanioła, która będzie zainstalowana na postumencie przy kościele.

Po Mszy Świętej wieczornej odbędzie się nabożeństwo Gorzkich Żali z nauką pasyjną.

W kiosku rozpoczynamy kwartalną zbiórkę ofiar na budowę organów.

Do środy będziemy przeżywać rekolekcje parafialne, zgodnie z planem podanym na ostatniej stronie gazetki o godz. 9:00, 16:30, 18:00 i 20:00. Wszystkie nauki są dla dorosłych. Na Mszę św. o godz. 16:30 zapraszamy szczególnie rodziców z małymi dziećmi, by na wieczornych Mszach o 18:00 i 20:00 umożliwić innym uważne słuchanie. Rekolekcje dla dzieci, organizowane w porozumieniu ze szkołami, odbędą się w ostatnim tygodniu marca.

Wymiernym owocem tegorocznych rekolekcji niech będą dary złożone do koszy za ławkami na rzecz uchodźców z Ukrainy.

W porozumieniu z Harcerskim Hufcem Wołyń – Harcerstwo Polskie na Ukrainie zbieramy też: śpiwory, koce termiczne, środki opatrunkowe, baterie, latarki, świeczki. Pełna lista potrzeb jest dostępna w kruchcie kościoła.

W trakcie rekolekcji, czyli do środy włącznie, nie będzie spotkań grup parafialnych. Wszystkich zachęcamy do pełnego i zaangażowanego uczestnictwa w rekolekcjach i specjalnym różańcu wspólnot po Mszy św. o godz. 18:00.

Droga Krzyżowa będzie w piątki o godz. 17:00 z udziałem dzieci, zaś po Mszy św. wieczornej Droga Krzyżowa dla młodzieży i dorosłych. Nabożeństwo Gorzkich Żali śpiewamy w niedzielę po Mszy św. wieczornej.

Zachęcamy również do skorzystania z propozycji 40-dniowej praktyki nawiedzania w Wielkim Poście tzw. kościołów stacyjnych. Więcej informacji na ten temat, znajdziemy na tablicy ogłoszeń w kruchcie kościoła i w dzisiejszym wydaniu tygodnika Idziemy.

W piątek o godz. 6:30, zapraszamy na Jutrznię z modlitwą oraz śpiewem hymnów i psalmów pokutnych.

We czwartek o godz. 19.00 w sali domu parafialnego odbędzie się próba chóru.

Chórek „Iskierki Miłości” zaprasza w sobotę o godz. 10.00 na próbę w sali domu parafialnego.

Zbiórka ministrantów odbędzie w sobotę o godz. 10.00. Natomiast w godz. 13.00-15.00 odbędą się zajęcia sportowe dla ministrantów w sali gimnastycznej SP 353 przy ul. Cieplarnianej.

W przyszłą niedzielę ofiar składane na tacę, z racji kolejnej niedzieli organowej, będą przeznaczone na budowę organów.

Chórek „Iskierki Miłości” zaprasza w sobotę o godz. 10.00 na próbę w sali domu parafialnego.

Zbiórka ministrantów odbędzie w sobotę o godz. 10.00. Natomiast w godz. 13.00-15.00 odbędą się zajęcia sportowe dla ministrantów w sali gimnastycznej SP 353 przy ul. Cieplarnianej.

Zachęcamy do lektury prasy katolickiej: w Idziemy polecamy artykuł o autorze wielkopostnego nabożeństwa zatytułowany „Ojciec gorzkich żali”. Całkowity dochód ze sprzedaży tego numeru jest przeznaczony na pomoc uchodźcom z Ukrainy. W tygodniku Niedziela” znajdziemy rozmowę z bp Witalijem Krywyckim, ordynariuszem diecezji kijowsko-żytomierskiej. W najnowszym numerze Gościa Niedzielnego, poza licznymi artykułami,  jest płyta z kolejną częścią Biblii Audio. Na półkach znajdziemy również miesięczniki  Tak Rodzinie, Różaniec, Rycerz Niepokalanej i Miłujcie się oraz dla dzieci Anioł Stróż i Staś.

Zapowiadamy, że w dniach od 10 do 17 lipca planujemy parafialne kolonie dla dzieci w Białym Dunajcu, koło Zakopanego. Więcej szczegółów na plakatach. Zapisy u ks. Marcina.

Do przyszłej niedzieli można jeszcze do specjalnego pudełka na stoliku za ławkami składać wypełnione ankiety synodalne.