Niedziela – 24 marca, III Niedziela Wielkiego Postu

8:00 – za śp. Józefa w 1 rocz. śmierci i Reginę Lesisz w 7 rocz. śmierci;

8:00 – w int. Parafian

10:00 – za śp. Roberta Hornung w 1 rocz. śmierci i zm. z rodz. Hornung oraz Krystynę Szulc

11:30 – za śp. Józefa Sieradzana (22 greg.);

13:00 – o Boże błog. dla Moniki z okazji urodzin i potrzebne łaski dla całej rodziny;

– o Boże błogosławieństwo, opiekę Maryi dla Soni z ok. 5 urodzin i o wszelkie potrzebne łaski dla całej rodziny;

– za śp. Jana Zalewskiego w 23 rocz. śmierci;

– za śp. Józefa i Zygmunta Rześkiewiczów;

– za śp. Krystynę, Karola, Janusza Szymanowskich, zm. z rodz. Matysiaków i Chylińskich;

– za śp. Irenę w 15 rocz. śmierci i Janusza Mroczek;

18:00 – za śp. Filomenę Samulak w 10 rocz. śmierci;

 

Poniedziałek – 25 marca

7:00 –  za śp. Józefa Sieradzana (25 greg.);

18:00 –  int. dziękczynna za dar macierzyństwa;

 

Wtorek  – 26 marca

7:00 – za śp. Józefa Sieradzana (26 greg.);

18:00 – za śp. Mieczysława i Krystynę Łoś;

 

Środa – 27 marca

7:00 – za śp. Józefa Sieradzana (27 greg.);

18:00 – o poszanowanie w naszym mieście Bożego prawa zgodnie z chrześcijańską antropologią i poszanowanie praw Rodziców do wychowania swoich dzieci w duchu Ewangelii i wolności od fałszywej ideologii co do natury ludzkiej płciowości;

– o prawną ochronę życia dzieci od chwili poczęcia;

– za śp. Bolesława w 22 rocz. śmierci oraz Eugenię, Jerzego, Zbigniewa Żołądków, Zofię Pawską i Irenę Flis;
 

Czwartek – 28 marca

7:00 – za śp. Józefa Sieradzana (28 greg.);

18:00 – w int. Wspólnoty Dorosłych Ruchu Światło-Życie i ich rodzin;

 

Piątek – 29 marca

7:00 – za śp. Józefa Sieradzana (29 greg.);

18:00 – w int. Marka w 1 rocz. urodzin o Boże błogosławieństwo, opiekę świętych i Aniołów;

 

Sobota – 30 marca

7:00 – za śp. Józefa Sieradzana (30 greg.);

18:00 – za śp. Andrzeja w 9 rocz. śmierci i Krystynę Konopińskich;