1. Dziękujemy za wszelkie ofiary na kościół i złożone w minionym tygodniu na Caritas diecezjalną.

2. W dzisiejszą Niedzielę pod hasłem „Weźmijcie Pismo Święte” obchodzimy II Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego, jest to także początek X Tygodnia Biblijnego. Zachęcamy do lektury Bożego Słowa.

3. W poniedziałek po Mszy św. o godz. 18:00 odbędzie się zebranie Komitetu Organizacyjnego Konsekracji, PRD oraz Katechetów w sali domu parafialnego.

4. We wtorek 17 kwietnia od godz. 17.30 w domu parafialnym będzie odbiór strojów komunijnych.

5. Wspólnota Szkoły Nowej Ewangelizacji zaprasza we czwartek po Mszy św. na adorację i uwielbienie Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie oraz modlitwę wstawienniczą w naszym kościele.

6. Próby chóru parafialnego odbywają się we czwartek o godz. 19:15. Zapraszamy wszystkich chętnych.

7. W piątek o godz. 18:00 będzie odprawiona Msza Święta za Zmarłych polecanych w parafialnych Wypominkach.

8. W sobotę w kościele o godz. 9:00 odbędzie się zbiórka dla Kandydatów, o godz. 10:00 na plebani zbiórka dla Ministrantów. Trening piłki nożnej w hali SP 353 będzie w godz. 13:30 – 15:30.

9. Chórek dziecięcy „Iskierki Miłości„” zaprasza na próbę w sobotę o godz. 10:00 na plebanii.

10. Za tydzień w niedzielę o godz. 16:00 odbędzie się dodatkowa (ostatnia) Msza św. dla Dzieci i Rodziców przed I Komunią Świętą.

11. W poniedziałek w godz. 19:00-20:00 w sali przy kancelarii parafialnej odbędą się porady Radcy Prawnego.

12. Przypominamy o Misjach Maryjnych przed nawiedzeniem i o samym Nawiedzeniu Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w naszej parafii. Szczegółowy program jest dostępny na stolikach z gazetkami. Wszystkich Parafian i Gości zachęcamy do udziału w planowanych uroczystościach.

13. Parafia wraz z Caritas diecezjalną organizuje od 22 lipca do 4 sierpnia w Kacwinie w Pieninach kolonie dla dzieci. Szczegóły i zapisy u ks. Proboszcza.

14. Zachęcamy do odpisów 1% podatku dochodowego na cele charytatywne Caritas naszej diecezji. Nasza parafia podpisała porozumienie z Caritas diecezjalną, które umożliwi korzystanie z przekazanych środków na cele charytatywne naszej parafii (np. kolonie dla dzieci). Ulotki z numerem KRS, który konieczny jest do dokonania odpisu, dostępne są na stoliku z prasą. Pamiętajmy o wpisaniu w PIT w rubryce „cel szczegółowy 1%” nazwy naszej parafii: „Parafia Św. Hieronima”. Na stornie www.cdwp.caritas.pl można skorzystać z darmowego programu wypełniania PIT. Przypominamy, że rozliczenia można dokonać tylko do końca kwietnia.

15. W najbliższy wtorek 17 kwietnia 2018 o godz. 18:30. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła przy ul. Władysława Raczkiewicza 31 zaprasza na spotkanie z Panią Moniką Rogozińską i jej najnowszą książką pod tytułem „Polowanie na Matkę”. W swojej najnowszej książce podejmuje ona temat dramatycznych wydarzeń, które doprowadziły do uwięzienia wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej. Książka opowiada jak narodziła się tradycja wędrówki obrazu z Jasnej Góry.

16. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. W tygodniku Idziemy min. dobre rady: „Jak czytać Biblię” i artykuł o. Salija o najnowszej adhortacji Papieża Franciszka.

17. Zachęcamy do korzystania z Biblioteki parafialnej przy kościele NSPJ. Polecamy szczególnie książki dotyczące wychowania dzieci i młodzieży:  „Wychowanie przez czytanie” – Ireny Koźmińskiej i Elżbiety Olszewskiej, „Epidemia Egoizmu” – Amy McCready, o tym jak być konsekwentnym rodzicem i stawiać dziecku granice oraz „Dzieci konsoli” – o uzależnieniu dzieci od gier. Więcej informacji oraz kilka słów na temat wskazanych pozycji znajdziemy na tablicy ogłoszeń pod chórem.

18. W związku z przygotowaniami do konsekracji naszej świątyni ogłaszamy konkursy dla dzieci, młodzieży i rodzin. Celem konkursu jest zacieśnienie więzi rodzinnych oraz parafialnych, rozwijanie talentów młodego pokolenia i inne. Konkurs będzie odbywał się w trzech kategoriach wiekowych i tematycznych:

  1. Klasy I-III szkół podstawowych – „Kościół św. Hieronima oczami dziecka“ – praca plastyczna w dowolnej technice (kredka, ołówek, malarstwo, mozaika, wyklejanka, kolaż itp..) przedstawiająca budynek kościoła.
  2. Klasy IV-VII szkół podstawowych – „Św. Hieronim – kościół, do którego chodzę na Mszę świętą“ – makieta (np:. z zapałek, kartonu, tworzyw sztucznych, drewna itp.) przedstawiająca kościół
  3. 3. Klasy II-III gimnazjów (klas pozostałych po szkołach gimnazjalnych na terenie i poza prafią), i klas I-III liceum (poza parafią) – „Jak w trzech punktach pokazać Parafię św. Hieronima?“ (klip, filmik lub spot przedstawiający charakterystykę parafii i kościoła św. Hieronima).

Prace oddajemy najpóźniej do dnia 27 maja 2018r. Ogłoszenie zwycięzców i wręczenie nagród w dniu Konsekracji 17 czerwca 2018 r. podczas parafialnego festynu.